Kawasaki Ninja H2R Phá vỡ mọi kỷ luật tes't tốc độ môtô trên bàn Dyno với tốc độ 453km/h


Смотреть видео Kawasaki Ninja H2R Phá vỡ mọi kỷ luật tes't tốc độ môtô trên bàn Dyno với tốc độ 453km/h на videozubrit бесплатно

2, 058, 240
10, 103   |   624
Vlog 135i   |   4 год.
Поделиться этим видео
Описание видео

Kawasaki Ninja H2R Phá vỡ mọi kỷ luật tes't tốc độ môtô trên bàn Dyno với tốc độ 453km/h - Видео онлайн

Kawasaki Ninja H2R Phá vỡ mọi kỷ luật tes't tốc độ môtô trên bàn Dyno với tốc độ 453km/h
kawasaki thích thức mọi đối thủ thủ vượt qua kỷ luật 453km/h bàn đyno
# kawasaki dyno 453km/h
link fbhttps://www.facebook.com/ClipxehottrangmotodangcapPKL/?ref=settings
#tab1thinhhanh

Ссылка на страницу с видео:

Ссылка HTML на страницу с видео:

Код для вставки плеера:

Kawasaki Ninja H2R Phá vỡ mọi kỷ luật tes't tốc độ môtô trên bàn Dyno với tốc độ 453km/h - Видео онлайн