Plam energy - Brown’s gas


Смотреть видео Plam energy - Brown’s gas на videozubrit бесплатно

23
4   |   1
Сдружение Азбукари   |   1 год.
Поделиться этим видео
Описание видео

Plam energy - Brown’s gas - Видео онлайн

Иновативната и екологично чиста технология на „Плам енерджи“ АД е без аналог в световен мащаб и най-важното е, че тя успешно може да задоволи потребностите на ангажираните с добивната промишленост (рудодобив, обогатяване и металургия), които оценяват рисковете на глобалните екологични процеси. Технологията за добив на Браунов газ и полиметални минерали от морска вода отваря врати към нов вид индустрия – екологична минералодобивна промишленост (environmental mineral extractive industry).
Компанията ни предлага иновативен модел на управление и устойчиво развитие на жизнения цикъл на полезните изкопаеми в България, който може да се възприеме положително от тежките индустрии, като рационален, ефективен и екологичен подход на извличане на „полезни некопаеми“ от водата на морета, океани и реки.

В резултат на нашата научно-изследователска работа, създадохме пилотна инсталация за добив на Браунов газ (HHO) и минерали, богати на полиметали от морска вода. Перспективна опция на технологията е, че има възможност за селективно и приоритетно управление на концентрацията на едни метали вместо други и извличането да се осъществява според нуждите на клиента. Съдържанието на някои метали, като концентрация в минералите, е съизмеримо с това на редица полиметални рудни находища. Добитият Браунов газ по тази технология може да се регенерира, с което енергоемкостта за добива на минерали от морска вода значително спада.

Ссылка на страницу с видео:

Ссылка HTML на страницу с видео:

Код для вставки плеера:

Plam energy - Brown’s gas - Видео онлайн